17. MEĐUŽUPANIJSKA STOČARSKA IZLOŽBA - SLAVONSKI BROD 2015.

U sklopu sajma „Slavonski Brod 2015.“ održana je 17. međužupanijska stočarska izložba - Slavonski Brod, 23. i 24. svibnja 2015.

Srodni sadržaji