Đuro Oreščanin

  • 0
2018 Katarinski sajam- Sv. KATA-25.11-2018

SV.KATA 23.KATARINSKI SAJAM -KULTURNO FOLKLONI PROGRAM NA KOJEM SU SUDJELOVALI-KUD " SMILJE" Sl.Brod ,MPS " VESELI ŠOKCI " Sl. Brod , KUD " ZRINSKI FRANKOPAN " Sl.Brod , KUD " BRODSKI BISERI " Bos.Brod , UKPD " UKRAJINA " Sl. Brod , KUD " EUGEN KUMIČIĆ " Sl. Brod , MARICA GRGUREVIĆ-monolog , DARIVANJE KATA,KATICA & KATARINA NJIH -10 -Sl.Brod - 25 studeni 2018

Srodni sadržaji