2023 Sl.Brod - Kulturni-folklor.progr-Darivanje KATI - 26.11-2023

2023 Sl.Brod - Kulturni-folklor.progr-Darivanje KATI - 26.11-2023
Kulturni-folklorni program KUD " BRODSKI BISERI " Bos.Brod B i H , Pučki igrokaz " SVI KAŽU BABA LUDA " izvodi EVA JANEŠ tekst ZVONIMIR TOLDI , Pučki pjesnik MATA BABOSELAC - Mišin iz Donje Bebrine , FOLKLORNI ANSAMBL BRODA - Pripremni ansambl - Darivanje -KATA , KATICA & KATAR4INA - 26 KATARINSKI SAJAM sportska dvorana " VIJUŠ " Sl.Br4od - 26 studeni 2023

Srodni sadržaji