55.Brodsko kolo - FOLKLORNA VEČER - 2019

55 . BRODSKO KOLO " FOLKLORNA VEČER " -UKPD " TARAS ŠEVČENKO " Kaniža , KUD " ZRINSKI - FRANKOPAN " Sl.Brod , MARICA GRGUREVIĆ -AL ŠUMAR ČEKIĆA- monolog ZVONIMIRA TOLDIJA , MPS " VESELI ŠOKCI " Sl. Brod , KUD " SMILJE " Sl.Brod , KUD " DRUGA MLADOST " Sl. Brod -Tvrđava - 15 lipanj 2019

Srodni sadržaji