80 god.rada KUD

KUD " Seljačka Sloga " Zadubravlje 8 listopada 2016 - slavi 80 god. rada KUD-a - Sudionici Programa : MPS " Stari Bečari " Zadubravlje , KUD " Berislavić " Novi Grad , KUD " Vjekoslav Klaić " Garčin , PPS " Veseli Slatinčani " Stari Slatnik , Folklorni Ansambl Broda Sl. Brod , ŽPS " Podvinje " Podvinje , KUD " Seljačka Sloga " Bogdanovci i domačin KUD " Seljačka Sloga " Zadubravlje i ŽPS " Zadubravke " Zadubravlje

Srodni sadržaji