Kupina - 23 .smotra folklora

Kupina - 23 .smotra folklora " KOLO NA BARTOLOVAO" 24 . 8 - 2022
KUD " KUPINA " Kupina ORGANIZIRA 23 . SMOTRU FOLKLORA " KOLO NA BARTOLOVO " gosti programa ; KUD " KREŠIMIR ŠIMIĆ " Podcrkavlje , KUD " ŠOKADIJA " Šumeće , MPS " STAROTOPOLJANI " Staro Topolje , KUD " IVAN GORAN KOVAČIĆ " Beravci , MPS " ĐEVEROVI " Donja Bebrina , Udruga umirovljenika " VESELA DRUŽINA " Velika Kopanica - KUPINA - 24 kolovoz 2022

Srodni sadržaji