Sl.Brod - IGRA KOLO MALENO-31 smotra dječjih folklornih skupina-2019

IGRA KOLO MALENO ! 31 . SMOTRA DJEČJIH FOLKLORNIH SKUPINA nastupali - Folklorni ansambl Broda - Sl.Brod , Gornji Andrijevci , Cernik , Kaniža , Ukrajina Sl.Brod , Marko i Mateja Nosić -Donji Andrijevci , Folk.ans . Broda -mlada skupina , Kutina , Gundinci , , Donji Andrijevci , Perušić , Vrpolje , Gabriel Županić - Donji Andrijevci , Banova Jaruga , ,Vrbovec, Taras Ševčenko - Kaniža , Folk.ansa. Broda -starija skupina -Osnovna Škola ANTUN MIHANOVIĆ SL. BROD - 9 lipanj 2019

Srodni sadržaji