Stari Slatnik - VESELI SE MAJKO BOŽIJA - 2018

PUĆKA PJEVAČKA SKUPINA " VESELI SLATINČANI " Stari Slatnik organizira BOŽIĆNI KONCERT " VESELI SE MAJKO BOŽJA " UCRKVI SV.JOSIPA gosti programa osim domačina su: ŽPS KUD-a " RAVNICA " St.Perkovci , ŽPS KUD-a " TOMISLAV " Sibinj , MPS " VESELI ŠOKCI " Sl. Brod , ŽPS " VRANOVKE " Vranovci , ŽPS " ŠUMEĆANKE " Šumeće , ŽPS KUD-a " BEBRINA " Bebrina u Starom Slatniku - 29 prosinac 2018

Srodni sadržaji