Sl.Brod- DODJELA DIPLOMA ZA NAJBOLJI MED -26.11-2022- Katarinski

Sl.Brod- DODJELA DIPLOMA ZA NAJBOLJI MED -26.11-2022
DODJELA DIPLOMA ZA NAJBOLJE OCJENJEN MED U ORGANIZACIJI UDRUGE PČELARA " ZRINSKI " Sl.Brod - 25 . KATARINSKI SAJAM SPORTSKA DVORANA " VIJUŠ " Sl. Brod - 26 studeni 2022

Srodni sadržaji