2019 Slav.Kobaš - Tmburaški sastav KUD " GRANIČAR "
Stupnički Kuti - TARABAN , JESEN ORAJE ,
OJ GARAVA , GARAVA -37. Smotra tamburaških sastava
Brodsko posavske županije Sl.Kobaš-6 . 10 - 2019

Srodni sadržaji