2019 Sl.Kobaš-Tamburaši Gareškog kulturnog centra
" GAREŠNICA "-Podravski mix -u Podravske Dude ,
KAD SE SLEGNU VODE NA LIVADE "
37.Smotra tamburaških sastava Brodsko posavske
županije - Slav.Kobaš-6 . listopad 2019

Srodni sadržaji