2020 Svilaj - 2 SVILAJAČKA TRAKTORIJADA , TAKMIČENJE
PO KATEGORIJAMA K.S -PARKIRANJE PRIKOLICE BRZINA PARKIRANJA I PREVLAČENJA TRAKTORA PREKO CRTE
GDJE SE OKUPILO ZNATAN BROJ TRAKTORA I TAKMIČARA
Svilaj - 22 lipanj 2020

Srodni sadržaji